Исмлар ва уни маънолари. Мабдаъ

Исмлар ва уни маънолари Rating: 7,1/10 1704 reviews

исломий исмлар ва уларнинг маънолари

исмлар ва уни маънолари

Ўзбек исмилари ичида бу камнамо исмлар турига киради. Ширин хидли гул маъносини ҳам билдиради. Қадим замонларда бу исм фақат мансабдорлар қўйишган фақат. Иккинчи минг йиллик мужаддиди бўлган имом роҳиматуллоҳи алайҳ таҳоратхонага кирганларида қўлида бир нуқтани кўриб қолиб, қайтиб чиққан эканлар. Бу исм татарлар, мусулмонлар, осетинлар ва қозиоқлар ичида кенг тарқалган исмлар сарасига киради.

Next

Мабдаъ

исмлар ва уни маънолари

Яъни Аллох вужудга келишининг бошланиши йукдир. Ўзбекистонда кенг тарқалган исмлардан бири. Бу исм ой қироличаси билан боғлиқ исм. Бошланиш чегараси хам, тугаш чегараси хам йук. Қониқиш , рахм, миннатдорлик, бахт, дунё ва ширинлик деган манони билдиради арабчадан таржима қилинганди. Хофиз — ёмонни ер билан битта қилувчи; унга ибодат қилишдан бош тортганларни пастлатувчи, мартабасини туширувчи. Маъноси кучли характер эгаси, ёлғонни тез пайқайдиган, қаттиятли деган маънони англатади.

Next

«Қуръони Карим» ва ўзбек тилидаги маънолари таржимаси

исмлар ва уни маънолари

Мулойим характерига қарамайдан шу билан бирга, ўтин ёриши мумкин, жахл отига тез минадиган қиз. Латиф исми эса ўғил болаларга қўйилади. Бахром имси маъноси Бахром — доим ғалаба қозонадиган инсон. «Қуръони Карим» ва ўзбек тилидаги маънолари таржимаси Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф ҳазратларининг «Қуръони Карим ва ўзбек тилидаги маънолари таржимаси» номли китоблари. Уз-узидан коим булган ва бошкаларни коим килган Зот.

Next

ПАЙҒАМБАРЛАР ИСМЛАРИНИНГ МАЪНОЛАРИ

исмлар ва уни маънолари

Бу маърифат эса Аллох таолонинг гузал исмлари ва У Зотнинг сифатларини билиш ила хосил булади. Аллох таоло: «Аллохнинг гузал исмлари бордир. Аллох таоло яна: «У Аллох Холик, Бариъ, Мусаввирдур. Тарихда Сулаймон подишохни аёли бўлган. Яна уша кишидан ривоят килинади: «Аллохнинг туксон туккизта исми бор. Аллох лафзи «алаха» феълидан олинган «илох» масдарига мансуб булиб, маъбуд — ибодат килинган зот—маъносини англатади. И- у кўнгилчанг, нозик қалб эгаси, дунёни севувчи.

Next

«Қуръони Карим» ва ўзбек тилидаги маънолари таржимаси

исмлар ва уни маънолари

Осмонлару ерда Аллох билмаган нарса йук, демак, Унга ибодат килиш керак. » деб дуо килаётганларини мушриклар эшитиб колиб, дархол: «Мухаммад якка худоликка чакирар эди, узи булса иккита худога дуо килмокда», деб гап таркатишибди. Мол-мулки ва касб қилиб топган нарсалари унга нима фойда берди? Азиз — барчанинг устидан голиб. Жаббор — олий кадар, улуг, Унинг олдида узгалар узини хор тутади. Синонимлари Рашид, Рашит, Рашат, Рашад, Рашиди, ришат ва Ришад.

Next

Аллохнинг исмлари ва сифатлари

исмлар ва уни маънолари

Подборке ников чиройли исмлар туплами для вас, очень много полезной информации для вас есть. Чунки бу гузал исмларни ёд олган киши Аллох таолонинг гузал исмларини доимо зикр килиб юрадиган банда булади. Изоҳ: Абу лаҳабнинг хотини «Умми Жамил Арво бинти Ҳарб» доимо одамларни Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламга қарши гиж-гижлаб, у зотга азият бериш учун тиканли ўтин тўплаб келгани ва адоват оловини ёқиб юргани сабабли Қуръон уни «ўтин орқалаган» деб сифатлади ва дўзахга ҳам эри билан бирга худди ўша ҳолида кириши, эри янада қаттиқроқ азобланишига сабабчи бўлиши ҳақида хабар берди. Сиз ушбу мавзуда узингизга ёккан киз ва угил бола исмларидан 3 тадан ёзасиз. Бас, шундан маълум булдики, тирилтириш сифати Аллох таоло учун тирилтиришдан олдин хам собитдир. Мутлак мукаддаслик ва мутлак поклик Аллохнинг Ўзигагина хосдир. Мисол учун, мумин ва такводорларнинг мартабасини уларни азизу мукаррам килиб кутаради.

Next

Исмлар ва уларга эътибор

исмлар ва уни маънолари

Аллох таоло «Тоха» сурасида: «Аллох — Ундан бошка ибодатга сазовор илох йук Зотдир. Келинг, ўша икки оятнинг маънолари ва уларнинг тафсирини хам ўрганайлик: «У Аллох, Ундан ўзга илох йўк зотдир. «У Аллох, Ундан узга илох йук Зотдир. Бундай исмли ўғил болалар дунёқараши тенг, тез ўзгариб турувчи характерга эга. У Зот Уз бандаларидан кай бирини хохласа, бехожат килиб куяди. Холик — асли ва ухшаши йук нарсаларни аник бир улчовлар билан яратувчи. Шунинг учун инсонлар узларига ухшаган инсонларга эмас, балки ягона яратганга, хакикий эгага кул булишлари лозим.

Next

«Қуръони Карим» ва ўзбек тилидаги маънолари таржимаси

исмлар ва уни маънолари

Аллохнинг борлигига ишонган одам У Зотни яхши таниши хам керак. Абдужалол - Шарафли ва карамлининг, яъни Аллоҳнинг. Ушбу баркамоллик сифатларига эга булган айбсиз Зот мушрикларнинг Унга ширк келтиришидан хам покдир. Инглиз тилида: Mohammad Ўринбоев Равшан Андижон шахар, Хазрати Билол жоме масжиди имом хатиби манба:siyrat. Шунинг учун бу мўъжаз мақолага қўл урдик. Мажид — улуғлик ва шараф эгаси. Нозима — нозли фаросатли қиз бўлсин деган яхши ниятда қўйилади.

Next

исломий исмлар ва уларнинг маънолари

исмлар ва уни маънолари

Яна У Азиз ва Хакимдир», деган «Хашр» сурасининг бу сўнгги оятида Аллохнинг бир неча гўзал исмлари хакида сўз боряпти. Кимки кеч кирганда ўкиса, худди ўша мартабага эришади», деб мархамат килганлар. Аллоҳ таолонинг гўзал исмларининг маънолари билан қисқача танишайлик: 1. Адолат исмини маъноси Ўзбекча қизлар исми, энг машҳур исмлардан биридир. Бу тирик ва соғлом деган маънони билдиради.

Next

Аллохнинг исмлари ва сифатлари

исмлар ва уни маънолари

Бу Худони инояти билан туғилган бола. Ушбу хадиси шарифда зикр этилган «Хашр» сурасининг уч ояти юкоридаги ояти карима ва сурада ундан олдинги икки оятдир. У Зот хохлаган шахс ва нарсани хохлаганидан оркага суради. Икки шайх ва Термизий ривоят килган. У гойибни хам, ошкорни хам билувчидир. Йук булган нарсаларни яна кайтадан бор килувчи. Яна ўша кишидан ривоят килинади: «Аллохнинг тўксон тўккизта исми бор.

Next