Читать иван мележ здарэнне. Іван Мележ. Людзі на балоце

Читать иван мележ здарэнне Rating: 8,5/10 1397 reviews

Люди на болоте. Дыхание грозы

читать иван мележ здарэнне

Пайшлі не на вуліцу, а кудысьці на прыгуменні. Первые рассказы написал в тбилисском госпитале. Валодзьку таксама было страшнавата, але ён і знаку гэтага не падаваў Хведзьку. Ганна стала ладзіць Хведзьку і сабе пасцелю. Корч ездзіў у мясцечко па дохтара. Иван Мележ - талантливый белорусский писатель Его книги, в частности роман «Минское направление», неоднократно издавались на русском языке. Недзе сумна, доўга, па-воўчы завыў сабака.

Next

Иван Павлович Мележ

читать иван мележ здарэнне

Але і цяпер прачынацца яму было нялёгка - калі яна будзіла, у галаве некаторы час мяшаліся і малюнкі перарваных дзіўных відовішчаў, і словы маці, і назойлівы бусліны клёкат. Стоило революцию делать, кровь проливать, чтобы Нохим обдирал людей! Асабліва моцна воўчае племя церабіла авечыя чароды: у Куранях, можа, не было такога двара, дзе б не клялі драпежнікаў. А колькі тут усялякай расліны, і горкай-прагоркай, такой, што калі возьмеш у рот, куснеш, дык язык нібы агнём апячэ, потым увесь дзень будзе гарэць, і пахучай валяр'янаўкі, за якую ў кааперацыі нават грошы даюць. Жена извелась с хозяйством, с детьми. Дробна, нецярпліва зазвінела шыбка пад яе пальцамі. Маці падала яму яшчэ кавалачак, дадала некалькі ласкавых слоў, і сэрца малога палагоднела ад гэтай дабраты. Яна хацела, мусіць, паглядзецца ў ваду, але з хаты раптам пачуўся нездаволены крык: - Ганно-о! Как только согласие было установлено, она, будто и не спорила совсем, спокойно и деловито начала ходить с меркой вокруг девушки.

Next

Читать онлайн на автора Мележ Иван Павлович

читать иван мележ здарэнне

Матка казала Васілю, што ў суседа Дамеціка вуж, які ўжыўся ў хляве, ссе карову, але Дамецікавы не гналі яго. Што ж, няхай сочыць, яму гэта ніяк не абыходзіць! Сабака ўпарта не адставаў, заліваўся брэхам, абудзіў многіх іншых сабак, што падмагалі яму на дварах. Грушы то маўчаць, то шалясцяць, шэпчуць між сабою, як даверлівыя сяброўкі, шэпчуць, вядома, аб шчасці згоды, аб цеплыні рук дзявочых, аб гарачых юнацкіх поцісках. Хведзька асцярожна выглянуў з-за куста. Набрав воды, девушка привычным движением хотела потянуть очеп и вдруг остановилась. Яна востра ўслухоўвалася ў цішыню сяла, чула зацяты сабачы брэх у баку прыгуменняў, з даўкім неспакоем, са страхам чакала, што вось-вось грукне стрэл, але і на прыгуменнях і ў сяле было ціха.

Next

Люди на болоте. Дыхание грозы

читать иван мележ здарэнне

Не даруе яна знявагі так проста, век напамінаць будзе, аж закаецца ён. Ён павёў Валодзьку да двух сваіх таварышаў. От жа толькі пазаўчора пры ўсіх абсмяяла. А уже в 1948 году вышел второй сборник — «Гарачы жнівень». Але хрыпаты крыкнуў іншае: - Да раніцы - штоб не рыпаўся! Ганна прамаўчала, але ў яе маўчанні ён пачуў згоду.


Next

Читать книгу Здарэнне (на белорусском языке), автор Лем Станислав онлайн страница 1. Читать книгу без регистрации

читать иван мележ здарэнне

Памочнік з малога такі, што, каб сядзеў ён дома, лепш было б, але паспрабуй утрымаць дома гэту неадчэпу-заразу. Ён заплюшчвае вочы і прыкладвае губы да Ганнінага твару, пацалунак трапляе ў скронь. Тут недалёка былі алешніцкія хаты, і лёгка маглі напаткацца самі малыя алешнікаўцы — напаткацца і надаваць у каршэнь. З таго дня Валодзька пабойваўся копані, яе вады. Нохим знал почти каждого не только в Глинищах, но и в ближайших деревнях.

Next

Мележ Иван. Люди на болоте (Полесская хроника

читать иван мележ здарэнне

І праўда, мачыха нядоўга маўчала - як бы між іншым, паведаміла: - Васіля Дзятліка забралі. Пасядзець трохі, адпачыць, а там можна зноў устаць, зноў ісці. Зато Миканор, вошедший первым, вел себя так, словно был в своей хате. В 1962 году за роман «Людзі на балоце» получил премию им. У цёмных хатах божкалі, хрысціліся, з неспакоем i надзеяй чакалі, што будзе далей.

Next

Читать книгу Здарэнне (на белорусском языке), автор Лем Станислав онлайн страница 1. Читать книгу без регистрации

читать иван мележ здарэнне

Жмурясь от солнца, Василь вспомнил об этом клекоте, прислушался: кто-то близко отбивал косу - клё, клё, клё. Ён маўчаў, глядзеў у сваю трубачку, расставіўшы худыя ногі. Неўзабаве Васіль ужо ўвайшоў у ваду, якая абступіла, нібы нанова абгарнула ногі. Евхим не возразил, не удивился или сделал вид, что не удивляется, молча отошел. Коласа за сборник статей «Жыццёвыя клопаты».

Next

Иван Павлович Мележ

читать иван мележ здарэнне

Большую частку года востраў быў як бы адасоблены ад іншых вёсак і мястэчак. Цягнеш яго па дрыгве, цераз чорныя брады, цераз канавы. Убачыла бацьку на таку - горбіўся наўколенцах у зрэбнай запатнелай сарочцы, з асцюкамі ў радкаватых, пабітых ніткамі сівізны валасах, шырока, мерна размахваючы лапаткай, веяў жыта. Прыцягнуць на допыт, паспрабуй тады апраўдайся перад імі. За гэтым на памяць прыйшлі яму словы, якімі маці будзіла: «Устань, сынок. Годля деловито спросила Ганну: - Вам, конечно, надо скоро пошить? Яму хоць палец у рот пакладзі! Был председателем Белорусского комитета защиты мира, членом Всемирного совета мира.

Next

Мележ Иван. Люди на болоте (Полесская хроника

читать иван мележ здарэнне

Колькі з ім папаваждаліся, каб падняць зноў. Вядома, усе яны былi падобныя адзiн на аднаго больш, чым людзi, але ж i яны. Романы «Люди на болоте» и «Дыхание грозы» посвящены людям белорусской деревни 20-30-х годов. Васілёва маці збегала ў хату, вярнулася, завязваючы хустку. Одновременно с учебой работает в журнале «Полымя».

Next