Багымдат намазын уйронуу кыргызча. Куран (Аллахтын китеби) Кыргызча котормосу

Багымдат намазын уйронуу кыргызча Rating: 8,1/10 976 reviews

Куран (Аллахтын китеби) Кыргызча котормосу

багымдат намазын уйронуу кыргызча

Же силерден Алла үчүн күрөшүүчүлөрдү жана сабырдууларыңарды Эгеңер аныктабастан туруп Бейишке киребиз деп ойлойсуңарбы? Заалымдардын эч бир жардамчысы жок. Силер алардын эмне кылгандыгы жөнүндө суралбайсыңар. Силерге орозо түндөрүндө аялдарыңарга жакындоо адал кылынды. Анткени Ал силерди туура жолго чыгарды. Булар дүлөй, дудук, сокур жана алар туура жолго кайтышпайт. Алар үчүн бул дүйнөдө кордук, ал эми акыретте чоң азап бар. Эй, силер маалыматыңар болгон нерсе тууралуу го талашып жатасыңар! Ибрахим: «Эгем, өлүктү кантип тирилтесиң? Биз берген ырыскынын тазаларынан жегиле.

Next

Куран (Аллахтын китеби) Кыргызча котормосу

багымдат намазын уйронуу кыргызча

Ошондой эле алар Алладан болгон жакшылыкты жана ырайымдуулукту сүйүнчүлөшөт. Чындап эле силер аларды ыйман келтирет деп үмүттөнүп-каалап турасыңарбы? Бирок иш тууралуу алар менен кеңеш. Ыйман келтирип, жакшы иштерди жасагандардын сыйлыктары толук берилет. Ал: «Аны силерге Алла тандап, ага дене күчүн жана илимди мол берди» -деди. Алла түшүргөн Китептеги жазууларды жашыргандар жана арзыбаган баага саткандар Отту жешет ; Кыямат Күнү Алла алар менен сүйлөшпөйт; аларды күнөөлөрдөн тазалабайт; алар үчүн — оорутуучу азап бар. Силер андан мурда адашкандардан болчусуңар.

Next

Куран (Аллахтын китеби) Кыргызча котормосу

багымдат намазын уйронуу кыргызча

Өлүмдөн коркуп өз үйлөрүнөн чыккан миңдеген адамдарды көрдүңбү? Кыйамат Күнү айрым жүздөр агарып, айрым жүздөр карарат. Кимде-ким Исламдан башканы дин катары тутунса, анын дини кабыл кылынбайт. Эмне үчүн чындыкты бузукулук менен алмаштырып, билип туруп Акыйкатты жашырасыңар. Анткени бузукулук — өлтүрүүдөн да чоңураак күнөө. Эркектерден эки күбөнү күбө катары катыштыргыла.

Next

Куран (Аллахтын китеби) Кыргызча котормосу

багымдат намазын уйронуу кыргызча

Алла — бардык нерсеге Кудуреттүү. Чындыгында, Алла — адамдарга жакшылык кылуунун Ээси. Ким бузуку болбогон, чектен ашпаган абалда аргасыз болсо, анда — ал күнөө болбойт. Акыйкатта, Сен - Билүүчү жана Даанышмансың! Адам өз Эгесинен сөздөрдү жолуктурду жана Ал анын тообосун кабылдады. Өзүнө наадандык кылгандан бөлөк ким Ибрахимдин дининен баш тартат? Ким шашса — эки күндө , ага— күнөө жок.


Next

Куран (Аллахтын китеби) Кыргызча котормосу

багымдат намазын уйронуу кыргызча

Силер чынчыл болсоңор анда эмне үчүн аларды өлтүрдүңөр? Алдынан дарыялар агып турган бардык жемиштери бар курма жана жүзүм бакчасы болуп, балдары алсыз, өзү картайган кезде, бакчасын оттуу бороон каптап, өрттөнүп калышын силерден бирөө каалайт беле? Алардын кээ бирөөлөрүн жалганчы дедиңер, бир тобун өлтүрдүңөр. Мына ошолор дүйнөдө да, акыретте да жасаган амалдары текке кеткендер. Ал — алардагыны тастыктоочу акыйкат. Каапырларлардын мисалы мындай : үндү, кыйкырыкты угуп, бирок анын маанисин түшүнбөй турган адам сыяктуу: дүлөй, сокур , дудук — алар эч нерсени түшүнүшпөйт. Китеп ээлерине ар кандай кереметтерди көрсөтсөң да, алар сенин Кыбылаңа жүз бурушпайт. Орозо тута албай турган адамдар жакырдын тамагын төлөйт. Аллага жана Анын элчилерине ыйман келтиргиле! Аларга колдору менен жазгандары үчүн азап болсун! Биз китеп бергендер аны өз уулдарын тааныгандай эле таанышат.

Next

Куран (Аллахтын китеби) Кыргызча котормосу

багымдат намазын уйронуу кыргызча

Менден корккула, эй, акыл ээлери! Аткарган иштерине кубанып, өздөрү жасабаган иштер менен мактанууну сүйгөндөр азаптан кутулат деп ойлобо. Ажырашкан аялдардын тийиштүү деңгээлде күйөөлөрү тараптан камсыздалышы — такыбалар үчүн милдет. Эгерде Алла кааласа аларды дүлөй жана сокур кылып коймок. Мээримдүү, Ырайымдуу Алланын аты менен! Кээ бирөөсүнүн даражасын башкасынан жогорураак кылды. Каапырлардын бир тарабын кыйратуу жана аларды кордоп, ийгиликсиз кайтуусу үчүн ушинтти. Алладан корккула жана билгиле: Ага жыйналасыңар! Алла силерге кайыпты билдирбейт, бирок элчилеринен каалаганын тандап, ошого гана билдирет. Алла — Улуу Ырайымдуулуктун Ээси! Арзыбаган баага Менин аяттарымды сатпагыла.

Next

Куран (Аллахтын китеби) Кыргызча котормосу

багымдат намазын уйронуу кыргызча

Мында силер үчүн Эгеңерден зор сыноо бар. Биздин күнөөлөрүбүздү кечирип, жамандыктарыбызды жашыр, жакшылар менен бирге өлүүнү насип эт. Мал-мүлктөрүн күнү-түнү жашыруун да, ачык да сарптагандардын сооптору алардын — Эгелеринин алдында. Алла — баарын Камтуучу, Билүүчү. Ошентип, шайтан аларды азгырды жана аларды орун алган жайынан чыгарды. Көчкөндөрдүн , мекенинен куулуп чыгарылгандардын, Менин жолумда азап тарткандардын, согушкандардын жана өлтүрүлгөндөрдүн жамандыктарын кечип жиберем.

Next

Куран (Аллахтын китеби) Кыргызча котормосу

багымдат намазын уйронуу кыргызча

Биздин тооболорубузду кабыл кыла көр. Чындыгында, ушул байандар — шексиз чындык. Алардын кектешүүсү оозунан чыккан сөздөн ачык-айкын көрүнүп турат. Муса силерге ачык-айкын кабарлар менен келди. Эгер Алла кааласа аларга далилдер китептер келген соң, пайгамбарлардан кийин алар согушпайт болчу. Алгач адамдар бир эл болушкан.


Next

Куран (Аллахтын китеби) Кыргызча котормосу

багымдат намазын уйронуу кыргызча

Андыктан, асман жана жердин бардык мурастары Аллага таандык! Эгер силер корксоңор , унаа үстүндө, же жүрүп баратып намаз окугула. Чындыгында, каапырлар менен каапыр абалында өлгөндөргө Алланын, периштелердин жана жалпы адамдардын каргышы болсун! Эгеңердин кечиримине, такыбалар үчүн дайардалган кенендиги асман менен жердей болгон бейишке умтулгула! Туугандары , жетимдер жана кедейлер бөлүштүрүүдө келип калса, андан аларга да бергиле, аларга жакшы сөз айткыла! Асмандардагы жана жердеги нерселер Ага гана таандык. Алар Бизге зыян кылышкан жок, бирок өздөрүнө зыян кылышты. Бул эл небак өтүп кетти; Аларга өздөрү жасаган иштери, силерге өзүңөр жасаган иштериңер таандык. Силер Йакупка өлүм келген кезинде күбө болдуңар беле? Биз силерди коркунуч жана ачкачылык сыяктуу нерсе менен , ошондой эле мал-мүлкүңөрдү, жаныңарды , түшүмүңөрдү кемитүү аркылуу сынайбыз.

Next

Куран (Аллахтын китеби) Кыргызча котормосу

багымдат намазын уйронуу кыргызча

Анын алдында Өзүнүн уруксатысыз ким колдоочулук кыла алат? Биз аларды сага чындык менен окуп беребиз. Эгер Алла кааласа силерди сөзсүз чарчатмак». Алланын ысымдары эскерилип, макталып жаткан Ага сыйынуучу жайларды кыйратып-бузууга аракеттенгенден да ашкан адашкан бирөө барбы? Акыйкаттык бул — сенин Эгеңден гана. Чындыгында Алла сабырдуулар менен бирге. Артка жүз буруп кеткендердин кимиси пайгамбарды ээрчирин билүүбүз үчүн силердин Кыбылаңарды Биз өзгөрттүк. Жана Мен — Тооболорду кабыл кылуучу Мээримдүүмүн.


Next