Янка брыль цюцик читать онлайн. Янка Брыль Цюцік скачать книгу fb2 txt бесплатно, читать текст онлайн, отзывы

Янка брыль цюцик читать онлайн Rating: 9,3/10 1464 reviews

Выбраныя творы читать онлайн, Брыль Янка

янка брыль цюцик читать онлайн

Яго маці нейкі час яшчэ сяк-так трывала, ведучы гаспадарку, але з кожным днём адчувала цяжар вясковай працы, а галоўнае немагчымасць падтрымліваць сваіх хлопцаў грашыма. В этой книге — рассказы о деревнях, которые были убиты, и о партизанской армии, спасавшей людей от истребления. Імёны і прозвішчы многіх беларускіх пісьменнікаў сустракаюцца не толькі ў артыкулах Янкі Брыля, але нават у яго апавяданнях, аповесцях, раманах. Неяк на пашы солтысаў Шурка першы палез да Сівага, — перабраў усе яго мянушкі, а ўжо калі дайшоў да апошняй, Данік не вытрымаў і сцебануў салтысёнка пугай. Настоящая книга — документ содержит также свидетельства уцелевших жителей белорусских деревень, собранные авторами, о зверствах фашистов в годы Великой Отечественной войны.

Next

'Читать книгу янка брыль цюцик'

янка брыль цюцик читать онлайн

Удзельнічаў у абарончых баях пад Гдыняй, дзе трапіў у нямецкі палон. Через виденье главного героя окружающий мир в воображении читающего вырисовывается ярко, красочно и невероятно красиво. Слынны брылёўскі лірызм і філасафізм, ягоны гумар і досціп дапамагаюць сучаснай беларускай літаратуры выбавіцца ад псеўдапафаснасці, стылявой напышлівасці. Мне было вельмі шкада, што я ўжо не змагу, і іменна цяпер, калі магу, акружыць яе старасць належнай апекай, зрабіць для маці тое, чаго не паспеў, не паспелі мы ўсе. Усё легла на жаночыя плечы маці, Анастасіі Іванаўны, — тры хлопцы, з якіх старэйшаму не было яшчэ чатырнаццаці гадоў.

Next

Выбраныя творы читать онлайн, Брыль Янка

янка брыль цюцик читать онлайн

Периодически возвращаясь к композиции каждый раз находишь для себя какой-то насущный, волнующий вопрос и незамедлительно получаешь на него ответ. Вось мініяцюра пра наведванне Жупранаў: «Учора быў першы раз у Жупранах. Пра мужнасць і стойкасць, пра нязломнасць і пра вытрымку ў самых жахлівых і невыносных умовах татальнай вайны — пра тое, што ведае наша грамадства і што мусіць ведаць і цаніць сучасны свет. Калі ты не разумееш смеху, дык табе лепш не нараджацца на белы свет, бо цябе дастануць вынаходлівымі мянушкамі, падхопяць любое тваё слова, дададуць ад сябе і вернуць яго табе ў такім выглядзе, што ты закаешся навекі раскрываць лішні раз рот без патрэбы. Бацька і маці — беззямельныя сяляне з Міншчыны — вярнуліся ў Беларусь у 1921 г. Новы век у абліччы сусветнай катастрофы 1914—1918 гг. Шурка разроўся і пабег ад свіней да чарады кароў, дзе быў іх Павел.


Next

Янка Брыль Выбраныя творы скачать книгу fb2 txt бесплатно, читать текст онлайн, отзывы

янка брыль цюцик читать онлайн

Ты, брат, не плач, — гаварыў ён прыгнуўшыся. Беларуская зямля дала свету такіх майстроў слова, як Алесь Адамовіч, Янка Брыль, Уладзімір Калеснік. Да паняцця момантнасці існавання менавіта як паняцця Брыль рухаўся разам з іншымі. Вынік яго працы відавочна залежыць ад таго, колькі людскіх лёсаў увабрала пісьменніцкая памяць, колькі чалавечых абліччаў адлюстравалася ў ягонай душы. А пакуты ад немагчымасці пісаць, хоць бы чытаць? Потым прыйшла пара, калі пісьменнік змог сам выбіраць свае дарогі, свядома распараджацца адпушчаным яму часам і разумна будаваць храм свайго жыцця і творчасці. Данік ведаў адно — тата быў вельмі вясёлы і добры.

Next

Янка Брыль і літаратурны ландшафт ХХ стагоддзя (fb2)

янка брыль цюцик читать онлайн

І здзіўленне, і недаўменне, і пашана да таго, хто блізу сто гадоў таму назад упарта, як парастак паміж плітамі тратуара, пралез паміж дзвюма стыхіямі, расейскай і польскай, насуперак усім, уключаючы і сваіх найбліжэйшых, пралез і вырас са сваім і зрэбным, і глыбока, па-народнаму, па-хлебнаму свежым беларускім словам. Заўтра ў вас будзе многа работы. Але забыць не мае права ніхто, забыць тое — небяспечна. Браты і самі ўсё добра разумелі і ўрэшце вымушаны былі перапыніць вучобу і вярнуцца ў вёску. Удзельнічаў у партызанскім руху, супрацоўнічаў у падпольным друку. Нарадзіўся Янка Іван Антонавіч Брыль 22 ліпеня 4 жніўня 1917 года ў Адэсе: бацька працаваў правадніком на чыгунцы.

Next

Автор Брыль Янка

янка брыль цюцик читать онлайн

Колькі дабрыні, яснасці і незнішчальнай мяккасці выпраменьвалі вочы і твары, галасы палескіх жанчын, калі яны нам расказалі пра нябачаныя жорсткасці і азвярэнні людскія, — гэта не могуць перадаць па-сапраўднаму ні словы надрукаваныя, ні фотаздымкі! Абагульняльна-філасофскія высновы грунтуюцца на звычайных канкрэтных фактах. Ніцшэ, у Беларусі ў тым жа 1900 годзе пакінуў белы свет Ф. Для Брыля гэта — эстэтычная пазіцыя. Смех, жарт, досціп, вясёлая прыпавесць, народны анекдот дапамагае жыць і быць заўсёды на духоўнай вышыні і самому аўтару гэтай карнавальнай аповесці. На сённяшні дзень Янкам Брылём пройдзены вялікі жыццёвы і творчы шлях. І гэта, скажам у апраўданне сабе, відаць зусім натуральна. Але і ў друкаваным тэксце гэта, спадзяёмся, можна ўгадаць, неяк адчуць.

Next

Выбраныя творы читать онлайн, Брыль Янка

янка брыль цюцик читать онлайн

Данік ужо не плакаў, а яна ўзяла яго, як малога, на рукі і, хоць ніхто не чуў яе, спачатку люта кляла Палуянаў, а потым да хлопца:. Пражытае і перажытае разам з людзьмі — гэта і трагедыі, і няшчасці, і беды, і светлыя мары і радасці, і глыбокая вера ў людскасць ад нязломнага духу. Да таго ж яшчэ Зося — удава, а Марка Палуян — начальнік на ўсю Галынку — солтыс. Туды клаліся пісьмы ад замежных братоў, замежнага дзядзькі, замежных братавухаў. Наватар па самой прыродзе таленту — непасрэдна лірычнага, па-філасофску заглыбленага.

Next

Автор Брыль Янка

янка брыль цюцик читать онлайн

Вельмі ёй не хацелася памерці зімою. Часы, праз якія ён праходзіў, не былі лёгкімі і простымі — ні для краіны, ні для народа. З'явіліся ўжо і вехі з лічбамі 81, 82. Пра тое, што мае значэнне і сэнс для ўсіх і для кожнага з нас. Яна вельмі асабістая, і адначасова выразна грамадзянская, пазначаная гуманістычным пафасам. Нябеснае ён бачыў у зямным, бясконцае — у канечным, вечнае — у мімалётным. Нашча мне добра спявалася — ціха, журботна.

Next

Янка Брыль Цюцік скачать книгу fb2 txt бесплатно, читать текст онлайн, отзывы

янка брыль цюцик читать онлайн

Чалавек — самае вялікае наша багацце: гледзячы на яго, мы бачым саміх сябе, пазнаючы ў ім да сябе падобнага, пачынаем адносіцца да яго так, як адносіліся б да сябе. Брылёвы эсэ і мініяцюры, прысвечаныя творчасці і жыццёваму лёсу беларускіх майстроў слова, асабліва Максіма Гарэцкага, Івана Мележа, прысвечаныя гісторыі і сённяшняму стану роднай мовы, уяўляюць з сябе выключна цэласную, прадуманую, жыццём адкрышталізаваную нацыянальную праграму. Потым, калі закончылася ліхалецце, было ў старой не толькі тое жаданне — памерці ўлетку, але і яшчэ адно. Дык жа ўсё роўна не паспееш пабываць усюды, дзе хацелася б! Радасна, дзіўна, што ён — не легенда, не гістарычнае штосьці, а чалавек, які зусім паблізу жыў, памёр і пахаваны тут вось, на звычайных вясковых могілках, дзе на кожным помніку па некалькі пацешных памылак… І другое пачуццё. Мікола адвёў Даніка пад плот і пасадзіў на траве. Яны не стаялі на месцы, а беглі назад, туды, адкуль я вяртаўся, — беглі і яны, і іх доўгія цені. Бацька Янкі, Антон Данілавіч Брыль, з ранняй маладосці працаваў на чыгунцы ў Адэсе правадніком.

Next