Анализ верша цетки мора. Цётка

Анализ верша цетки мора Rating: 8,8/10 1533 reviews

Лекция 10. Культура нового Времени (17

анализ верша цетки мора

Аўтарцы зборнікаў «Скрыпка беларуская» і «Хрэст на свабоду» В. У барацьбе з самаўладствам Цётка абяцае перамогу, і падмуркам, залогам таму — яе вера ў свой народ, які, як і рэвалюцыйная стыхія, выпісаны ёю рамантычнымі сродкамі ў вершы «Вера беларуса»:. Але разам з тым паэт бачыць моц і красу беларускай прыроды: бяскрайняе мора збажыны, густыя лясы, духмяныя лугі і палі. Творы паэтэсы займалі амаль палову гэтых невялічкіх выданняў, выяўляючы тым самым і яе ўдзел у нелегальнай выдавецкай дзейнасці «Круга беларускага», і яе значную працаздольнасць як літаратара. Духоўная сутнасць аўтара і героя, еднасць іх поглядаў на свет, чалавека, жыццё яскрава праяўляецца ў вершах, для якіх характэрны філасофскі роздум аб ролі паэта ў грамадстве, выхаванні ў чалавека высокіх патрыятычных пачуцяў. Але і тое, што яна паспела напісаць, уражвае і сваёй мастацкасцю, вобразнасцю, гарманічным спалучэннем умоўнага і рэальнага, і глыбінёй , выяўленай праз дэталь.

Next

Янка Сіпакоў

анализ верша цетки мора

Багдановічу па- сапраўднаму давялося сустрэцца толькі ў дваццацігадовым узросце у 1. Балодзіс , аварскай Расул Гамзатаў , армянскай Самед Вургун , грузінскай Важа Пшавела , узбекскай Зульфія , калмыцкай Ханінаў , яўрэйскай Ізі Харык , як і такіх сусветнавядомых пісьменнікаў: Р. У такой бясстрашнай барацьбе нараджаюцца героі-гіганты, для якіх лепш загінуць, чым адступіць, здацца. У паэта многа чытачоў, сяброў і прыхільнікаў яго таленту. Реалисты объективно отражали действительность, обличали социальное неравенство.

Next

Women's Clothes Sale

анализ верша цетки мора

Упершыню ў беларускай паэзіі стварыла вобраз рабочага «Пад штандарам». Тачылі сумненні — як прыме яго грамадскасць, літаратура, ці здолее ён ісці ўпоравень з часам? Такі скарб, каторы ніхто і ніколі адабраць ад нас не здолее, гэта любоў да бацькаўшчыны, да свайго народу, да роднай мовы. Яго паэтычная дзяржава немалая: яна раскінулася ад беларускіх бароў да амерыканскага кантынента. За дзесяць гадоў да Чарнобыля паэт папярэджваў, што можа здарыцца, калі бядумна парушаць законы прыроды. У 1901 годзе, пасля заканчэння гімназіі, нейкі час працавала ў вёсцы хатняй настаўніцай. Але ад відовішча «засмучаных хат», «эдратаваных ніў» у воіна сціскаецца сэрца ад болю за зганьбаваную сваю зямлю. Матэрыяльная незабяспечанасць, напружаная творчая праца абвастраюць хваробу лёгкіх.

Next

BodySpace FREE Online Fitness Community

анализ верша цетки мора

Выйшлі Выбраныя творы ў 2 тамах 1985. Таким образом, эпоха Просвещения явилась важным поворотным пунктом в духовном развитии Европы, повлиявшим на все сферы социально-политической и культурной жизни. Бог сярчае: злая бура Псуе вельмі святы сон. Бёрны усцягвайце новыя I заразайце вуглы. Бедны той, хто апрача грошы, апрача багацця, каторае пры першым жа няшчасці счэзне дазвання, не мае скарбаў вечных — скарбаў душы. У гады Вялікай Айчыннай вайны П.

Next

Цётка. Мора

анализ верша цетки мора

Броўкі «Ой, не шапчы, мая бярозка» быў надрукаваны ў газеце «Чырвоная Полаччына» ў 1. Три фактора сделали возможным создание этого нового мира: демократия, экспериментальная наука и индустриализация. У другой частцы санета паэт параўноўвае зерне з беларускім народам, які прыгнечаны, спіць, але і пад прыгнётам захаваў сваю жыццястойкасць. У іх па-майстэрску перададзены асобныя моманты сялянскай працы, апісваюцца летнія ігрышчы і восеньскі кірмаш. В политике — это принцип разделения властей, в экономике — защита права частной собственности, свободного предпринимательства, рынка, конкуренции и др.

Next

'Анализ верша цетки мора'

анализ верша цетки мора

В эту эпоху основными художественными стилями стали барокко и рококо. Яго кулі даганяюць варожую варту за сотні кіламетраў і вызваляюць дзяўчат з фашысцкага палону. Броўкі пасляваеннага часу паэма «Паланянка», вершы «Парк Перамогі», «Смерць героя» яшчэ звязаны з франтавой тэматыкай, але пафас творчасці паэта вызначае тэма мірнай працы, размах аднаўленчага будаўніцтва паэма «Хлеб», вершы «Архітэктар», «Бондар». Бацька валодаў гаспадаркай у 100 га, а таксама меў «пустошу» Пяшчыну 200 га , якую аддаваў у арэнду сялянам. Яе апавяданні прасякнуты гуманізмам, спачуваннем да чалавека працы, непрыняццем несправядлівасці «Зялёнка», «», «Лішняя» і інш.

Next

Родная мова

анализ верша цетки мора

Создан совершенно новый фон, новое поприще для современного человека,— физически и социально. Жыла ў , паступае вольнаю слухачкай на філасофскі факультэт. Міхась Лынькоў падтрымліваў маладога аўтара і пазней, калі яны абодва жылі ў Мінску. Толькі праз адну дэталь: «разоры стаяць, поўныя крыві» — Цётка прароча папярэджвае, што шлях да волі будзе крывавы. Янка Купала — прарок нацыі — натхніў і натхняе ўсе пакаленні беларускіх паэтаў і С. Валодаючы высокім красамоўствам і фенаменальнай памяццю, Сяргей Іванавіч мог бясконца цытаваць свае паэтычныя радкі, пераклады, вершы іншых паэтаў з такой эмацыянальнай сілай, пачуццём перажытасці, што нікога ў зале не пакідаў абыякавым. В это же время протестантизм дал мощный импульс к рационализации всех видов деятельности и созданию науки Нового времени — опытного знания.

Next

Пятрусь Броука Аналіз Верша Будзем Сеять Беларусы

анализ верша цетки мора

Нават яго захапленне красой прыроды, прыгажосцю роднай зямлі выклікае ў чытача асаблівы давер шчырасцю і адкрытасцю душы паэта. Авалодвала ведамі спачатку дома, з дапамогай «дарэктараў», пакуль у 1884 годзе не паступіла адразу ў 4-ы клас Віленскага прыватнага сямікласнага вучылішча Веры Міхайлаўны Прозаравай. З птушынага шчэбету, шуму дубровы, I з гора, i з радасцi, i з усяго Таго, што лягло назаўсёды ў аснову Святынi народа, бяссмерця яго, — Ты выткана, дзiўная родная мова. . Популярности его произведений содействовало и то, что он затрагивал местную тематику. У 1960 годзе выдаў першы зборнік вершаў «Сонечны дождж».

Next

Цётка. Мора

анализ верша цетки мора

У ім расказваецца пра гістарычны лёс Беларусі, якой гандлявалі не толькі чужынцы, але і родныя сыны. Паэт часам падмяняу паказ складанасцi чалавечага перажывання абсрактным выказваннем. Мільён згіне, — нова змога Расце крэпка праз сто міль. Паэт верыць у сваю радзіму і яе лепшую будучыню. Ее особенность — связь с передовыми естественнонаучными тенденциями.

Next