Куран оку текст. Условия использования Google

Куран оку текст Rating: 8,7/10 256 reviews

ФАТИХА суреси

куран оку текст

Курандагы сурелер мен аяттарды окыганда магынасын тусинип Аллахты еске алып, сенип оку керек. А разве не читала ты слова: «Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам. Ар экөөнү тең аралаш колдончу. Алардын жазасы — Алланын, периштелердин жана бардык адамдардын каргышы! Чындыгында, Алла —Ызаттуу, Өч алуучу. Если да,то Он для вас един только на словах. Мал-мүлктөрүн күнү-түнү жашыруун да, ачык да сарптагандардын сооптору алардын — Эгелеринин алдында. Эркектердин аялдарында акылары болгон сыяктуу эле, аялдардын да күйөөлөрүндө белгилүү акылары бар.

Next

Священный Коран

куран оку текст

Они были беззаконниками, и их погубил потоп». Заалымдар азапты көргөн кезде бүткүл кубат Аллага таандык экенин жана чындыгында Алланын азабы катуу экенин көрүшөт! Китеп берилгендер өздөрүнө маалымат келгенден кийин өз ара көралбастыктын айынан талашып-тартышууга түшүштү. Алар өздөрүнө пайда келтирбей, бирок зыян келтире турган нерсени үйрөнүшкөн. Христиане признают Ветхий завет, но отменили его запреты с появлением Нового завета. Ал кимди кааласа кечирип, кимди кааласа азаптайт.

Next

абдулбасит абдуссамад

куран оку текст

Используйте Службы только в соответствии с нормами законодательства, включая применимые нормативные акты и правила относительно экспорта и реэкспорта. Булардын эң жеңили башка келген кыйынчылыктар. Ашхаду ля илляха иля Ллах, ва ашхаду Мухаммадан расулю Ллах. Это великий подарок Господа миров, поспешите же к Нему и не откладывайте принятия Ислама ни на минуту. Ал силерди сыноо үчүн алардан жеңилүү менен кайтарды. Кайда болсоңор да Алла баарыңарды чогултат.

Next

Священный Коран

куран оку текст

Например, Священный Коран сообщает, что число небес - семь. В этом буклете мы коснемся лишь одного из них - числового аспекта. Его пристанищем будет Геенна, и у беззаконников не будет помощников. Биз алардын арасынан эч бирөөсүн да ажыратпайбыз жана Ага моюн сунуучуларданбыз. Кроме того, имеется множество удивительных явлений, связанных с цифрой 19.

Next

аль

куран оку текст

Например, можно запретить использование в рекламе вашего имени и фотографии. Силер Анын атын атоо менен бири бириңден сураган Алладан жана карым-катнаштан корккула! Мать тоже порицает ношению бороды. Ар качан Закарийа мечитке кирген кезде анын алдынан мол ырыскыларды көрчү. Китеп ээлеринен болгон бир топтор акыйкат баяндалган соң, көралбастык жана каапыр абалдарында силерди ыйманга келгениңерден кийин каапырга айландыргылары келишет. Арифин 5 — Эртең менен жана кечинде, Бакаранын башынан 4 аят жана Аят-ал курси менен кийинки 2 аят жана бул сүрөнүн аягындагы 3 аят жиндиге окулса жакшы болот.

Next

Құран сүрелері мен аяттары. / Дін

куран оку текст

Этек кири келген убагында аялдардан оолак болуп тургулу. Ошондуктан өзүңөрдүн Жаратуучуңарга кайрылгыла жана бири-бириңерди өлтүргүлө. Алла эмне кылгандарын көрүп турат. Табигый илимдер аркылуу табылган дарыларды колдончу. Адамдарга — айалдар, балдар, алтын-күмүштөн жыйналган казыналар, күлүк аттар, мал-мүлк жана эгинзарлар кооз көрсөтүлүп, аларга болгон сүйүү менен шөкөттөлдү. » — деп айтса, алар: «Жок, биз ата-бабаларыбыздан калган нерселерди ээрчийбиз», —дешет.

Next

Куран окуу адеби

куран оку текст

Андан кийин аларды кайра тирилтти. Мээримдүү, Ырайымдуу Алланын аты менен! Алла аларды кечиреби, же азаптайбы. Алардын сыйлары — Эгесинен кечирим жана алдынан дарыйалар агып турган бейиштер. Аллага жана акырет күнүнө ыйман келтирген элин мөмө-жемиштерден ырыскылант. Ырасында, Алла алардын жашырып жаткандарын жана алардын ашкере кылгандарын да билип турарын алар билишпейби? Ким Алланын чегинен өтсө, мына ошолор — заалымдар. Жакындарына, жетимдерге, кедейлерге, жолоочуга, тилемчилерге, күң-кулдарга жакшы көргөнүнө карабай мал-дүнүйөсүн бергендер, намаздарды толук окугандар, садака бергендер; эгер убада берсе убадасына тургандар; кедейликте, кырсыкта жана согушта сабырдуу болгондор. Анткени Алла — Шүгүрчүлүктөрдү кабыл кылуучу, Билүүчү.

Next

Құран сүрелері мен аяттары. / Дін

куран оку текст

Далее в аятах говорится о милости и благах, дарованных Всевышним. Большинство людей проживают жизнь, не задавая вопросов, почему они делают то, что делают: потребляют, производят, женятся, разводятся, любят, ненавидят, молятся и т. Аларга: «Чыгыш да, Батыш да Аллага таандык. Эгер алар моюн толгошсо, анда тек гана талаш-тартышта Алла сени аларга жетиштүү кылып коет. Мал-мүлкүн Алла жолунда сарптагандарын кийин колко милдет кылууну, жагымсыздыкты эрчитпегендердин сооптору Эгелеринин алдында.


Next