Китоби куръон бо забони араби. Курони Карим Суралари Mp3

Китоби куръон бо забони араби Rating: 7,6/10 1227 reviews

Сайти Китобхои Ислом Бо Точики

китоби куръон бо забони араби

Сухбат Афлатуни - Поклонение волхвов. Шоири сехрофарин кудрату тавоноии лафзи дариро дар ифодаи мазомини куръонй ба суи арши барин кашидааст. Саволу чавоб дар бораи Ботаника. Минбаъд, вакте ки Юсуф ба онхо дар бораи хобхои дидааш накл мекунад, онхо боз хам норохаттар мешаванд, бадбинии онхо нисбат ба Юсуф бештар мегардад. Калимахои мураккаб аз арабию точикиро бо ихтисораи ат ё. Бо ин хама, дар илми адабиёт- шиносии муосир манобеи аслии ин кисса кутуби осмонии. То чое ки ба мушохидаи мо расид, таваллуд шудани Юсуф аз модар дар кисмати.

Next

Тарчумаи Куръони Карим Бо Забони Точики

китоби куръон бо забони араби

Манобеи илхрми Абдурраумони Номи дар таълифи достони. Мидёниён низ дар навбати худ Юсуфро ба Миср бурданд ва фурухтанд. Дар амал бошад, дар рох Юсуфро хеле азоб дода, сонй ба чох меафкананд. Фикрахои кадимтарини тарчумаи арабии Таврот, ки ба охири асри 8 рост меояд, дар Димишк дарёб карда шудааст ва соли 1. Смотреть онлайн: Тарчумаи Куръони Шариф бо забони форсии дари Пораи 20 без смс и регистрации.

Next

Курони Карим Суралари Mp3

китоби куръон бо забони араби

Ба як дидор кор аз дасташон рафт. Пас аз ин Футифар Юсуфро ба зиндон меандозад. Вакте ки Юсуф ин талаби бечоро рад мекунад, он зан ба Юсуф тухмат мезанад. Китобхои исломи ва тибби бо забони точики. Аз хамаи иштирокчиёни ин гурух хохиши онро дорам, ки фикру акидахои худро дар ин гурух баён созанд зеро умри азизи мо дар рохи бефоида нагузарад. Исламские, национальные, детские и другие книги. Дар бораи падар ва бародарони Юсуф дигар чизе накл намегардад.

Next

Куръони Карим Бозабони Араби Ва Тафсираш Бо Забони Точики

китоби куръон бо забони араби

История Персии, её литературы и дервишской теософии. Сравнительный анализ этики Газали и Насриддина Туси. Тарчумаи Ояталкурси бо забони точики форси. Дар маснавии Ч,омй инхо айни хамон амалхоест, ки Зулайхо нисбати Юсуф раво мебинад. История арабов и арабской культуры. Тарчумаи Ояталкурси бо забони точики форси - S.

Next

Тарчумаи Куръони Карим Бо Забони Точики

китоби куръон бо забони араби

Бо таъсири чунин чараёни достонсарой дар адабиёти туркзабон низ чандин достонхо ба вучуд омадаанд. Дар идомаи достони Ч,омй бошад, сухан дар бораи Зулайхо ва сифоту насаби у меравад, вале дар. Дар маснавии Мавлоно Ч,омй перомуни он, ки занони Миср аз дидани чамоли Юсуф ба чй хол афтоданд, чунин омадааст. Аз он чумла, дар достони Ч,омй хангоме ки Юсуф ба суханони Зулайхо ризоят намедихад, Зулайхо барои хосил гардидани максади хеш чунин мегуяд. История стран Азии и Африки в средние века.

Next

Китоби Забони Англиси барои синфи 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

китоби куръон бо забони араби

Юсуф ба хонаи Футифар баракат овард ва Футифар тамоми дороии худро ба Юсуф дод. Шайх Ахмад баъд аз хондани Куръони Карим рузи чумъа дар вакти хобаш. Дилам бурдиву номи худ нагуфтй. Надонам монеат з- ин маслиуат чист. Барномаи мазкур дар асоси Мус Диссертация на тему «Религиозно- мистические воззрения Шихабуддина Абухафса Умара Сухраварди на основе его трактата. Бародарон, ки дар фикри нест кардани Юсуф ва дар маслихати пайдо кардани рохи бехтарини ин кор нишаста буданд, аввал уро куштанй шуданд, вале пас аз машварат ба натидае расиданд, ки хуни нохак нарезанд ва Юсуфро ба чох афкананд. Ислам на европейском Востоке: энциклопедический словарь.

Next

Курони Карим Суралари Mp3

китоби куръон бо забони араби

Проблемы онтологии и гносеологии в философии Ходи Сабзавори. Тарчумаи В3, ки аз матни масоретй файласуфи яхудй аз Миср Саъдй бинни Юсуфи Гаон 8. Подчеркивается, что ни в Библии, ни в Коране не упоминается имя главной героини поэмы, жены Потифара у Джами Футифар - царе дворца Фараона, начальника его телехранителей. Дар достони Ч,омй хам ин маънй такрор меёбад. Зулайхо Юсуфро бори дуюм хоб мебинад ва дар хобаш бо Юсуф гуфтугу мекунад.

Next

Куръони Карим Бозабони Араби Ва Тафсираш Бо Забони Точики

китоби куръон бо забони араби

Фарзи илохиро ба чой овард, ва акнун дар паи зиндагии худ мешавад. Чу таърихи цауон карданд огоз. Смотреть онлайн: Тарчумаи Куръони Шариф бо забони форсии дари Пораи 20 без смс и регистрации. Эхёи миллй, ки тамоми рукнхои фархангро фаро гирифта буд, дар адабиёти бадей низ такони бузурге ба вучуд овард. Юсуф бародаронашро ба Канъон мефиристад, то ки падарашон Яъкубро ба Миср гирифта биёранд.

Next