Образец на търговски документ за сжп. Необходими документи за разкриване на търговски обект

Образец на търговски документ за сжп Rating: 9,2/10 432 reviews

Пълния комплект документи за събиране и обезвреждане на странични животински продукти (СЖП)

образец на търговски документ за сжп

Може ли някой да ми каже какво представлява, кой трябва да го попълва ние, като вносител или немската фирма и ако има бланка да ме насочи откъде да я изтегля. Мокрият печат е общо взето отживелица според мен. Шумен е предприятие, което обезврежда продукти от животински произход, потенциално опасни за здравето на хората и животните, както и за околната среда. Всички документи се подават в Агенцията по вписванията, а за самата услуга трябва да платите такса. Когато наемате обект, независимо дали той е работил до момента, всички документи по регистрацията се извършват отново, на името на новия наемател, тъй като има промени в обстоятелствата.

Next

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

образец на търговски документ за сжп

Категория 2: Това са високо-рискови продукти, включващи тор и различни животински отпадъци и др. Може да бъде представен и оригинално заверен препис на цитираното пълномощно. Добавянето на тази нова документация към наличната система за безопасност на храните в обекта представлява промяна в документацията на системата и затова се попълва и Дневник Промяна в документацията, като се описват добавените видове документи, със съответна дата и редакция. Съобразно опасността им за здравето на хората и животните, страничните животински продукти се делят на три групи: Категория 1: Това са най-рисковите продукти включващи всички части на трупа на различни видове умрели или убити животни диви, циркови, зоо и материалите от тях. По този начин по-лесно се доказва наличието на предпоставките за издаване на дубликат на документа. И тъй като вие като дистрибутори носите отговорност пред своите клиенти, можете да включите даден производител в списъка на доставчиците си само след като проверите регистрацията му в съответните регистри - те са публични и достъпни. Документ за социално осигуряване на личния състав.

Next

Процедура за регистрация на обект за производство или търговия с храни

образец на търговски документ за сжп

Но тази конкретна информация може да фигурира в другите документи. Постоянната регистрация вече е безсрочна. Към искането следва да бъдат приложени необходимите документи напр. Кочан с фактури и заверка в анъчната служба. Партидния номер фигурира и върху всеки етикет. България има стратегическо географско положение в центъра на Балканите и по този начин e важна за Турция като страна през, която минава почти целият обем на турски стоки, които се изнасят от Турция към Европейския съюз. Тази сметка се закрива след това и се открива фирмена.

Next

Процедура за регистрация на обект за производство или търговия с храни

образец на търговски документ за сжп

Кочан с касови бележки и заверка в данъчната служба. Разполагаме със спецификации на продуктите, които са 5 страници и имат включени две точки, едната от които декларира, че производството на храната и опаковката, процесите при производство и опаковане и т. Регистрация в статистиката — издаване на номер по Булстат. Добре дошли на сайта за безопасност на храните! Това обстоятелство се удостоверява пред компетентните органи с документ за заслуги в икономическата сфера по чл. В първия случай капиталът е еднолична собственост, а във втория — поне двама, но без изискване на равни капиталови части. Регистрация на касовия апарат в данъчната служба.

Next

За нас

образец на търговски документ за сжп

Открива се набирателна сметка в банка по избор, по която сметка се превежда капиталът. Е вече предприятието е затворено, но е работило години наред, а глобата която собственикът отнесе е около 1000 лв. Категория 3: Това са ниско-рискови продукти, които поради търговски причини изтичане срока на годност са станали негодни са човешка консумация. Част от Процедурата са и предвидените Корективни Мерки в случай на допуснато несъответствие, провеждания управленски контрол и съпътстващите прилагането на Процедурата записи. Както фирмата производител трябва да води документация къде колко и какво е доставила, така и вие като дистрибутор сте длъжни да водите отчет за получени и предадени доставки. Много хора се сблъскват с бумащина и неразбираеми укази, заповеди и изисквания, когато решат да регистрират собствена фирма. Ако управителят отговаря на тези изисквания, друго лице не е задължително.

Next

Документи

образец на търговски документ за сжп

Документ за електромер закупуване, поставяне, узаконяване. На повечето места са достатъчни стокови разписки с указана партида и срок на годност. За целта е нужно да имат необходимата документация, която да описва и да пояснява какво, кой, защо и как да прави, така че тези опасности да бъдат премахнати или сведени до приемливи нива. До 15 дни след проверката се издава документ за регистрация на обекта. Везна кантар — закупуване и заверка в Центъра по метрология.

Next

Каталог

образец на търговски документ за сжп

Ето защо е необходимо операторите да са наясно с тази проблематика и адекватно да предприемат мерки за отстраняване и предотвратяване на тези опасности. Изготвяне на в различни търговски, за обществено хранене или производствени обекти без значение дали са новооткриващи се или работещи. В 30- дневен срок от подаването на документите областната дирекция по безопасност на храните ще извърши проверка на място. Разликата между тях е в броя на хората, които притежават част от капитала. Документ за водомер закупуване, поставяне, узаконяване.

Next

Каталог

образец на търговски документ за сжп

По този начин са премахнати митата върху стоките, които образуват търговския стокообмен между Турция и България. Към момента се обслужват 18 териториално-административни области на страната. Декларацията за данните, свързани с митническата стойност D. Може някой да ви прати документи по-факс, по е-mail, това не ги прави по неистински от връчените на ръка с мокър печат. От тук нататък храните трябва да са етикитирани според последната наредба, и придружени с Декларация за съответствие с технологичната документация, евентуално но не и задължително Приемо-предавателен протокол и задължително разплащателен документ фактура.

Next

За нас

образец на търговски документ за сжп

Връзката на основните индустриални центрове на Турция — Истанбул, Коджаели и Бурса с Европа е изключително улеснена. Това означава че трета страна е определила дали са удовлетворени определени изисквания към продукта. Поздравявам всички, пишещи в този форум, мненията и препоръките ви са били много полезни за работата ми! Ако може да добавя относно продуктите от животински произход. Задължително ли трябва да е преведена на български? Изчетох темата, но не ми стана ясно какви документи трябва да придружават храните, които стигат до търговските обекти, чрез друга фирма - дистрибутор. Това от своя страна означава, че приложното поле на Конвенцията изключва превозите, осъществявани между две точки вътре в дадена страна вътрешните превози , дори ако тази страна се е присъединила към Конвенцията. Съдебно решение за регистрация на фирмата.

Next

Легализация на документи

образец на търговски документ за сжп

. Ако желаете, още сега може да поръчате по-долу на тази страница своя комплект документи. Към него се прилагат останалите документи. Повечето документи са с декларативен характер. След това тя се закрива и се открива фирмена сметка.

Next