Статут зсу скачать pdf. Презентация на тему: « Статути Збройних Сил України. Статут внутрішньої служби. Військовослужбовці та стосунки між ними » 1 Розділ ІІ. Загальновійськова Скачать бесплатно и без регистрации.

Статут зсу скачать pdf Rating: 8,3/10 361 reviews

Статут гарнізонної і вартової служб — Вікіпедія

статут зсу скачать pdf

Про застосування фізичної сили та спеціальних засобів військовослужбовець доповідає своєму безпосередньому командирові начальникові. У розімкнутому строю військовослужбовці в шеренгах розміщені по фронту один від одного з інтервалами на один крок або з інтервалами, які визначає командир. На зовнішній стороні вхідних дверей кожної кімнати вивішується табличка із зазначенням номера кімнати та її призначення, а всередині кожної кімнати на стіні - опис наявного в ній майна: меблів, інвентарю й обладнання згідно з додатком 16 до цього Статуту. Книга 1 За загальною редакцією Валентина Буряченка — К. Оркестр виконує Державний Гімн України. Під час руху урочистим маршем у командирському люці машини у правому передньому куті десантного відділення стоять: на огляді роти - командир роти, командири взводів і командири машин; на огляді батальйону - командир батальйону, командири рот і взводів; на огляді полку - командир полку, командири батальйонів і рот.

Next

Статут внутрішньої служби збройних сил україни

статут зсу скачать pdf

За військовими званнями начальниками є: сержанти і старшини — для солдатів і матросів однієї з ними військової частини; прапорщики і мічмани — для сержантів і стар­шин, солдатів і матросів однієї з ними військової частини; молодші офіцери — для сержантів і старшин,солдатів і матросів; старші офіцери з військовими званнями «підпол­ковник», «капітан 2- го рангу», «майор», «капітан 3- го рангу» — для прапорщиків, мічманів, сержантів, солдатів і матросів; генерали, адмірали, полковники, капі­тани 1- го рангу — для молодших офіцерів, прапорщиків і мічманів, сержантів і старшин, солдатіві матросів. Зміни найменування військової частини вносяться до Грамоти Президента України, що видається під час вручення Бойового Прапора. Заступник командира роти з виховної роботи підпорядковується командирові роти і є прямим начальником усього особового складу роти. Запали зберігають окремо від гранат. Війська проходять урочистим маршем у строях та в послідовності, визначеній у наказі по гарнізону. У їдальні мають бути: столи й стільці з розрахунку на дві третини складу варти; шафи для посуду та харчів; комплект посуду і столових приборів для всього особового складу варти; бак для питної води; електрична або газова плита для підігрівання їжі; кип'ятильник або чайник для приготування окропу, заварний чайник; мийка для посуду. Шикування роти проводиться за першим взводом.

Next

Військова бібліотека

статут зсу скачать pdf

Внутрішньою службою у військових частинах та підрозділах керують їх командири. При поворотах барабанщик підтримує барабан рукою за обруч. Солдат матрос у мирний і військовий час відповідає за точне і вчасне виконання покладених на нього обовязків і поставлених перед ним завдань, а також за справний стан своєї зброї, дорученої йому техніки і цілісність виданого йому майна. Виконавча команда подається одночасно з поставленням правої ноги на землю. Під час виходу військовослужбовця попередньої шеренги його місце займає військовослужбовець, який стояв за ним.

Next

Скачать Статути Зсу

статут зсу скачать pdf

Шеренги поділяються на першу та другу. На доповнення вимог, викладених у статтях 82-84, начальник розвідки полку зобов'язаний: знати угруповання збройних сил, що протистоять на імовірному напрямку дій полку, його бойовий і чисельний склад, організаційно-штатну структуру з'єднань, частин і підрозділів, їх озброєння, бойову та іншу техніку, тактику та ймовірний характер дій; збирати, аналізувати та узагальнювати відомості про ймовірного противника і місцевість, своєчасно доповідати їх командирові полку та начальникові розвідки з'єднання; перевіряти не рідше ніж один раз на три місяці у підрозділах і на складах полку наявність та стан розвідувального озброєння, бойової та іншої техніки. Стройове положення на місці приймається без команди під час віддання й отримання наказу, доповіді, виконання Державного Гімну України, а також під час військового вітання й подання команд. У кожному ящику має бути опис наявних боєприпасів. Прізвище, ім'я та по батькові 4.

Next

>>> Форма 25 ю бланк украина скачать

статут зсу скачать pdf

Подробнее о Учебник сержанта войсковой разведки. За цією командою крок слід позначати підніманням та опусканням ніг, причому ногу піднімати на 15-20 сантиметрів від землі й ставити її на землю від передньої частини стопи на всю підошву під час бігу - на передню частину стопи ; руками здійснювати рухи в такт кроку малюнок 4. Начальник штабу батальйону зобов'язаний: розробляти на основі плану полку і вказівок командира батальйону план бойової підготовки батальйону та контролювати його виконання; знати фактичний стан справ у підрозділах батальйону та хід виконання поставлених перед ними завдань; проводити заняття з особовим складом батальйону і керувати підготовкою безпосередньо підпорядкованих йому підрозділів; знати ділові якості та морально-психологічний стан кожного офіцера, прапорщика, сержанта батальйону, постійно вести з ними індивідуальну роботу з виховання та вдосконалення підготовки за спеціальністю; розподіляти між підрозділами поповнення, що прибуває до батальйону; організовувати зв'язок у батальйоні, перевіряти стан і бойову готовність засобів зв'язку, розробляти заходи для прихованого управління військами та здійснювати контроль за їх виконанням; забезпечувати своєчасне і правильне доведення наказів командира батальйону та старших начальників до особового складу, перевіряти їх виконання; організовувати несення внутрішньої служби у батальйоні, перевіряти підготовку осіб, призначених у добовий наряд, і несення ними служби; вести облік бойової підготовки; знати наявність особового складу в підрозділах батальйону, не менше ніж один раз на три місяці перевіряти в підрозділах стан та облік озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки, спорядження, статутів, порадників, навчальних посібників та інших матеріальних засобів, а облік особового складу - щомісяця, контролювати якість занять з питань додержання вимог безпеки на заняттях і під час роботи; своєчасно готувати і надсилати до штабу полку відповідні донесення. Схожі: Цей Статут визначає загальні права та обов'язки військовослужбовців Збройних Сил України і їх взаємовідносини Збройних Сил України. Повсякденне життя і службова діяльність військовослужбовців регулюються Конституцією України , законами України, цим Статутом та іншими нормативно-правовими актами.


Next

СТАТУТ ГАРНІЗОННОЇ ТА ВАРТОВОЇ СЛУЖБ ЗСУ

статут зсу скачать pdf

Заступник командира полку окремого батальйону з озброєння інженерно-авіаційної служби - начальник технічної частини 74. Межі гарнізону мають бути добре відомі всьому особовому складу гарнізону. Статути Збройних Сил України -це зведення законів військової служби, на основі яких проходять повсякденне життя ,виховання ,навчання, бойова діяльність військ;у них роз'яснюється,як воїн має нести військову службу і навчатися військової справи ,якими морально-бойовими якостями він повинен володіти ,щоб бути надійним і вмілим захисником Батьківщини. Територія, що прилягає до вартового приміщення, має бути з огорожею, висота якої не менше двох метрів. Оголошення теми, осно­вної мети та порядку проведен­ня уроку. Якщо бік рівняння не визначено, то рівняння здійснюється у бік правого флангу поглядом без повернення голови.

Next

Про Стройовий статут Збройни...

статут зсу скачать pdf

Бойовий Прапор закріплюється за військовою частиною на весь час незалежно від зміни її найменування і номера. Заступник командира батальйону корабля 3 рангу з виховної роботи зобов'язаний: брати участь у розробленні плану бойової підготовки батальйону корабля ; забезпечувати виконання рішень командира батальйону корабля з питань виховної роботи, подавати допомогу командирам рот та їх заступникам з виховної роботи у поліпшенні морально-психологічного стану особового складу; проводити роботу, спрямовану на виховання у військовослужбовців батальйону корабля відданості Українському народові, формування у особового складу високих морально-психологічних якостей громадянина - патріота України, готовності до свідомого виконання Конституції України і законів України, вимог Військової присяги, військових статутів Збройних Сил України, інших нормативно-правових актів і наказів командирів начальників ; виховувати особовий склад батальйону корабля в дусі свідомого ставлення до виконання військового обов'язку, вірності Військовій присязі, Бойовому Прапорові, традиціям дружби і військового товариства, любові до своєї частини, постійної пильності і бойової готовності; проводити роботу, спрямовану на якісне виконання завдань бойової підготовки, бойових завдань, підвищення боєздатності батальйону корабля , зміцнення єдиноначальності, поліпшення морального стану особового складу; вживати конкретних заходів для зміцнення військової дисципліни та правопорядку, профілактики правопорушень серед особового складу, згуртування військових колективів; знати ділові якості та морально-психологічний стан офіцерів, прапорщиків мічманів , сержантів і старшин підрозділів батальйону корабля , брати участь у роботі з кадрами, їх атестуванні; керувати виховною роботою офіцерів батальйону корабля , проводити з ними заняття з воєнної педагогіки і психології, особисто навчати їх практиці виховної роботи, подавати необхідну методичну допомогу; брати участь у здійсненні заходів професійного психологічного добору військовослужбовців і розподілі їх за підрозділами з урахуванням особливостей і нахилів; забезпечувати соціально-психологічну адаптацію військовослужбовців до умов військової служби; брати участь у плануванні та здійсненні у ротах заходів соціально-психологічного супроводу повсякденної діяльності особового складу; разом із штабом батальйону організовувати і здійснювати заходи щодо морально-психологічної підготовки особового складу до дій в екстремальних умовах мирного і воєнного часу, протидії інформаційно-психологічному впливу противника; брати участь у роботі, пов'язаній із забезпеченням якісного опанування і зразкового збереження військовослужбовцями озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки, виконання ними завдань вартової та внутрішньої служб, додержання заходів безпеки та охорони довкілля; знати потреби і запити особового складу, вживати заходів для своєчасного розгляду скарг і заяв, підтримувати зв'язок з сім'ями військовослужбовців, піклуватися про здоров'я, харчування, поліпшення матеріально-побутового стану особового складу; організовувати роз'яснення законодавства України та брати участь у забезпеченні додержання військовослужбовцями його вимог; своєчасно доповідати командирові батальйону та заступникові командира полку з виховної роботи про військовослужбовців та членів їх сімей, які потребують соціального захисту; організовувати й особисто проводити заняття з гуманітарної підготовки, подавати теоретичну та методичну допомогу керівникам груп та їх помічникам; постійно інформувати військовослужбовців про суспільно-політичну обстановку в Україні, воєнну політику держави та завдання Збройних Сил України; піклуватися про духовний і культурний розвиток військовослужбовців, розробляти план проведення вихідних, святкових та неробочих днів, разом з командирами підрозділів організовувати і проводити культурно-виховну, духовно-освітню роботу і дозвілля особового складу; ефективно використовувати технічні засоби для проведення виховної роботи; вивчати і впроваджувати передовий досвід, вносити пропозиції про вдосконалення форм і методів виховної роботи; вести облік злочинів, правопорушень, надзвичайних подій та дисциплінарних провинностей, вчинених особовим складом, та готувати аналітичні довідки щодо стану військової дисципліни; своєчасно доповідати командирові батальйону корабля 3 рангу та заступнику командира полку з виховної роботи про стан військової дисципліни та морально-психологічний стан особового складу; готувати і своєчасно подавати у порядку підпорядкованості донесення про вчинені військовослужбовцями правопорушення. У бойовій обстановці командир начальник може застосувати зброю чи віддати підлеглим наказ про її застосування, якщо в інший спосіб неможливо припинити злочин, при цьому не заподіюючи смерті військовослужбовцю. Крім того, на стінах у рамках під склом вивішуються плакати зі зразками форми одягу, ремонту обмундирування та взуття, його зберігання і експлуатації, зазначенням норм забезпечення особового складу речовим майном, зі зразками зачісок. З початком шикування першого взводу командир роти виходить із строю і стежить за діями підлеглих.


Next

Військова бібліотека

статут зсу скачать pdf

За цією командою правою ногою слід зробити крок, повернутися на носку правої ноги, одночасно з поворотом винести ліву ногу вперед і рухатися далі в новому напрямку. Про встановлення забороненої зони начальник гарнізону командир військової частини, начальник об'єкта, що охороняється має своєчасно оповістити населення. За цією командою правою ногою слід зробити крок і з лівої ноги почати рух бігом. Ці обов'язки визначаються статутами Збройних Сил України, а також відповідними посібниками, порадниками, положеннями, інструкціями. Головне управління Національно гвардії України, 2015-2018 формат: issuu.

Next

Статут внутрішньої служби збройних сил україни

статут зсу скачать pdf

Відрекомендовуючись своєму безпосередньому начальникові, військовослужбовці називають свою посаду, військове звання, прізвище та причину звертання. Прибувши до пункту призначення, начальник варти вручає вантажоодержувачеві під розпис другий примірник акта на вагон, який було перевантажено. Для військового вітання під час руху поза строєм без головного убору за п'ять-шість кроків до начальника, старшого за військовим званням, одночасно з поставленням ноги припинити рух руками, повернути голову в його бік і, рухаючись далі, дивитися йому в обличчя. Після того як начальник, старший за військовим званням, мине того, хто вітав, слід голову повернути прямо й опустити руку. За цією командою виконуються дії, викладені у статті 141 цього Статуту. Помічник командира полку з правової роботи юрисконсульт полку зобов'язаний: організовувати правову роботу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання вимог законодавства в полку, надавати командуванню пропозиції та консультації щодо вирішення питань правового забезпечення діяльності полку; перевіряти відповідність вимогам законодавства проектів наказів, інших документів правового характеру, що подаються на підпис командирові полку, та візувати їх після погодження з відповідними службовими особами; надавати письмовий висновок командирові полку з роз'ясненням та пропозиціями щодо юридично обґрунтованого вирішення відповідних питань у разі невідповідності проекту наказу чи іншого документа правового характеру вимогам законодавства; здійснювати правове забезпечення господарської діяльності полку, брати участь у підготовці, укладенні та здійсненні контролю за виконанням господарських договорів, організовувати претензійну роботу, готувати позови та скарги до суду; за дорученням командира полку представляти інтереси полку в судах та інших органах; аналізувати наслідки розгляду претензій, позовів та справ у судах і подавати командирові полку пропозиції щодо вдосконалення правового забезпечення діяльності полку; надавати висновки щодо законності списання матеріальних цінностей та давати правову оцінку фактам нестач, крадіжок, псування військового майна, готувати матеріали про відшкодування за рахунок винних осіб завданих державі матеріальних збитків, надавати правову допомогу при проведенні розслідувань за цими фактами; сприяти правовими засобами зміцненню військової і трудової дисципліни серед військовослужбовців та працівників полку; давати правову оцінку фактам порушень військової та трудової дисципліни в полку; надавати правову допомогу службовим особам полку в дотриманні законодавства з питань соціального і правового захисту військовослужбовців, членів їхніх сімей та працівників полку; брати участь в організації та проведенні заходів з правової підготовки та правового виховання особового складу полку, інформувати особовий склад про законодавство та практику його застосування, давати консультації з питань, пов'язаних з діяльністю полку; організовувати зберігання текстів законів та інших нормативно-правових актів, своєчасне внесення до них відповідних змін, забезпечувати ведення довідкової роботи щодо наказів і директив Міністра оборони України, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, наказів командира полку і його прямих начальників.

Next