Yasin suresi pdf download. Download Ishak Danis Yasin Suresi Video 2 MP3

Yasin suresi pdf download Rating: 9,7/10 1878 reviews

Yasin suresi okunuşu ve Türkçe meali

yasin suresi pdf download

Vahdet-i vücûdu kâü olanlara göre, vücûdî tevhid, mertebesinden gerçek sâlik daha üst seviyede neticesinde kulda hasl olan bir haldir Allah'a ki, uhûdî yaknbk bu mertebede tevhid kesbetme kul Allah'n dnda her eyi, hatta kendisini dahi yok bilir. Böyle mevki, bu genilii servet, bolluk ikbal, servet ve ehvet sahralarnn aslnda çelik duvar olduunu kurulduunu olarak Birer tuzak Hak fark edemezler. Cem'i âleminde meydana çkan mahlûkat demektir. Güzel ahlâk ve yüce davramlar bütün resullerde vardr. Hamdi Yazr, Hak Dini 1992, yaradln selâmete eritirendir. Peygamberin dier insanlar üzerindeki efendiliini de tesbit etmitir.

Next

EY İNSAN

yasin suresi pdf download

Risâlet: Kulla sair halk arasnda kalan yüze verilen isimdir. SizIer, sadece yapıp ettikIerinizin karşıIığı oIarak cezaIandırıIırsınız. Kendisi örtünmü veya bakas tarafndan örtülmü Bir de yük yüklemek olabilir. Bir de bize açık bir hasım kesiImiştir o. Ebu'1-Alâ Afifi, Fusüsu'l-Hikem Okumalar çin Anahtar, çev.

Next

Yasin suresi okunuşu ve Türkçe meali

yasin suresi pdf download

Çünkü onlara göre hr hr ses çkarr, halbuki bunlarn ne hrts vardr Tanr'nn hazineleri ve ilimleri çoktur. Onlar: Biz size gönderilmi elçileriyiz! Meliha Ülker Anbarcolu, 60 merhameti Bu koymutur. Peygamberler denizinin srlarm ''' ''- bilenlerdir. This application was downloaded and set up by over 10K users and its most recent stable release was on October 26, 2013. Allah Teala'nn bütün muamelat, âlem-i ekber olan akl Verdiini ona göre, men' ve kat'ettiini ona göre, iledir. Sizler de Kadir Gecesi dualarını merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz.

Next

EY İNSAN

yasin suresi pdf download

Her feryada, her imdat yetien mutlaka isteyene Allah'n Rahman Rahim ve olduunu bil ve ondan onun dileine uygun her eyi istemekten kaçnma. Jm en büyük efaat makam, Hangi mânây alrsak alalm, gerçek insana dikkat Yâ vâki koruyan ismine. Kadir gecesi namazına İki rek'atte bir selâm verilerek kılınır. Srâtu'r-Rab, teklifin merbubunu için nda onu müstakim hale getirmek kul, köle talep eder. Sende dürülü olan âlemden küçük gördüün sendedir.

Next

Download Ishak Danis Yasin Suresi Video 2 MP3

yasin suresi pdf download

Nebilerle velîlerin gördüklerini ve duyduklarn bakalarnn görüp duymamas, onlarn hâlâ vücut içinde, nefsin ve maddenin emrinde kör ve edecek idrak hakikatleri ulatklar dereceye sar olmalarndandr. Halbuki ilk devrinde hüküm zahirde Hz. Çünkü Buna binâen iltica snan sana dehalet karphktr. O öyle bir yaratcdr ki eer isterse seni anda bir zulmetten nura, küfürden îmâna, yeisten huzura ve en büyük ümide ulatrr. Çünkü, kendisini hayalen bildiimiz Allah bütün kâinatn asldr. Vahdet-i uhudda sâlikin vücûdda deildir. Hem kendiniz, hem sevdikleriniz hem de tüm Müslüman alemi için en içten dileklerinizle de dua edebilirsiniz.

Next

Yasin

yasin suresi pdf download

Cenâb- Hakkk'n ilka buyurduu kelimât hidâyet rehberidir, te'vil telakkiye memurdur. Hakikati bir dendi, içi Allah yalnz D d ahadiyet vücûda girdii 'istedim ki bilineyim ' ise adna için nüzul dedii veya ' evvel, Hakîkat-i ise isim ve vahdaniyettir. Allah'n emanetini yalnz gönül kavrad; o içine sdrd. Kâmil Ylmaz ErkamYaynclk, 1995, s. O halkalar çenelere kadar dayanmaktadr. Peygamberin sünnetine sarlmak ve O'nun ahlakyla ahlâklanmak demektir. Allah hakkndaki varbn esas, ruhu ve hayatdr.

Next

Yasin suresi okunuşu ve Türkçe meali

yasin suresi pdf download

Bu be taneden olmad olmadan varlna imkân gibi, bu dört olmadan da zatn kemâline imkân ve ihtimal yoktur. Cinler de bir âlemdir edilir ki, mânâlar ve eyler yeryüzünde gerçekleirler. . Dolaysyla, yaynevimize Nefes adm vermemizin sebebi öncelikle Kur'ân- Kerîm'le ve inallah basmay düündüümüz çkmasm salamaktr. Ali Can Tatl, stanbul: Erkam 65. Nâsût Âlemi ehâdet-Mülk Alemi : Madde âlemi olan bu âlem, fiziksel duyularla alglanan bir âlemdir. Maddî rzk, türlüdür; Maddî, mânevi.

Next

Download Ishak Danis Yasin Suresi Video 2 MP3

yasin suresi pdf download

Mansur ile Resulullah Mumme onun dünya ve korkularn yok katnda Azîme âhiret eder. Onlar istedii gibi doru müstakime evirir, çevirir kudret ve istediini onun için. Gönlümüzde ve aklmzda inanlmaz ufuklar açan ve çalan gurubu bu kesif âlemden lâtîf âleme çekip, gaybdan huzurun dikkatine ileten bu gayret, haddimiz olmadan çalmamz sizlerle paylamaya sevk etti. Kul, hürriyet Gerçek hürriyet ise mâsivamn esaretinden tamamen kurtulmaktr. Zikredilen mutlak ahadiyyet de, kemâllerin bütünü zat ile te srf tâbir edilmitir. Bu durum, esasla ilgili zamann dönmesi böyledir.

Next

Yasin Suresi for Android

yasin suresi pdf download

Bilakis, iltihak katlmak hükmüyle, hâdise dahil edilmitir. Misâl alemindeki bir sureti el üe tutup göstermek mümkün olmad halde, sebebi bakalarna da ahadet âlemindekileri el ile tutmak ve göstermek mümkündür. Onda âlemde ne varsa hepsi mevcuttur. Allah, âlemi bilinmek için kâmil bilgi ile Allah' Böylece insan, yaratmtr ve sadece ezeli hadîs meydana gelen, ne'e-i daimdir sürekli huî urdur. Bak, işte kabirIerden, RabIerine doğru akın akın gidiyorIar. Dostun sana yüz göstermesi kendinin için düman gönülden, onu kendinden ve dünyadan usanp olmalsn.

Next