Эне жонундо корком ырлар. Кыргыздар, кыргыз жери жөнүндө ырлар

Эне жонундо корком ырлар Rating: 7,3/10 760 reviews

мекен,кыргызстан жонундо корком ырлар

эне жонундо корком ырлар

Тиш, тил Белбоодо беш ат,Бешөө тең кашка ат. Окумуштуулар Кир менен Томиристин аскерлери Таластын ке. Ичтеги бала Жомок бир жомок,Толгон ай жомок,Акылдуу киши ача албас жомок,Чечен бир киши чече албас жомок. Сен менин, биздин улуу Персиянын, анын кубаты менен улуулугунун. Вы находитесь на странице Эне тил жонундо макалдар.

Next

Эне Тил Жонундо Макал

эне жонундо корком ырлар

Чыйылдашып ар дайым,Бири- бирин табалайт. Бут Алдын- кийин эки атым чуркайт. Мугалим жонундо ыр саптар - Найди минусовку у нас и будет тебе счастье Алиги жонундо ыр саптар. Кылычы баш кескен Найзасы таш кескен. Кыргызым деп куйгондор Арабызда жок болду Башка тилде суйлолоп Обу жоктор кобойду. Мин турлуу сан жылдызга алмашкыс, Менталитетин, оз элимдин айырмасын. Чычкан Бортум, бортум, бортум ай,Караңгыда жорттум ай,Кара көрсөм качтым ай,Жарылганга түштүм ай.

Next

мекен,кыргызстан жонундо корком ырлар

эне жонундо корком ырлар

Анда кыргыз элинин байыртан берки турмушу: анын этникалык курамы, жашоо- тиричилиги, каада- салты, адам, д. Капкан, түлкү, каш, кулак, карышкыр Кырда кылайма,Отто олоймо,Сууда сулайма. Асыл апам өмүрүмдүн тумары, Бир өзүңсүң ырыскымдын мунары, Сенсиз Апа бир тыйынга арзыбайт! Чычкан Эл жатса да, Эсенбай чунак жатпайт. Эненин балага болгон сүйүүсү -эң күчтүү ,түбөлүктүү сүйүү деп ойлойм. Бала, бещик, эмчек Алтын сандык ичинде алтын сака,Алчы- таасы билинбейт. Аймак жактан - кичине болгон менен, Чыккан экен бул жактан Чынгыз, Манас.

Next

мекен,кыргызстан жонундо корком ырлар

эне жонундо корком ырлар

Баары эмне болор экен деген ой менен тарашты. Чачтын агарышы Эки терек жуп терек. Эчен жерди коруп келдим ааламда, Эгиз жер болбойт тура, окшош келген. Кирпи Кетмени жок жер казат,Жер казганы эмне адат? Апакем алтыным тендеши жок дүйнөдө, Дүйнөм жарык апакем бир жарк этип күлгөндө. Алыста жүрөт балдарын, Унутпай апа ардайым. Чычкан Эй- эй десең качып чыгат,Кендир капты тешип чыгат.


Next

Ата эне жонундо ыр саптар

эне жонундо корком ырлар

Илиясовдун «Темгил ажал» повесттеринин беттеринен алынып, эркиндикти с. Ааламга бир жан келди,Үнү бар, сөзү жок. Бир аздан кийин ал перстердин алдында турду. Бардыгы эмне дээр экен дегенсишип Томириске кулак т. Бул эмне билип ал,Пайдасы зор кишиге.

Next

Эне Тил Жонундо Макал

эне жонундо корком ырлар

Бешик, бала Тыкыр- тыкыр тыкырчак,Тыкырчактын ичинде бакырчак. Кыргыздар бийик тутат намысты, Кыргыздар бекем кармайт санаа-салтты. Оймочийменин бул элементи колго согулган килемдерде, алакийиз, шырдактарда, тушкийиздерде каалгып учкан куштун с. Персия аскерлери сактардын жерине Кирдин кесилген башын калтырып, артын карабай качышат. Эне менен эне тил, ата менен Ата Журт бирдей эле ыйык, бирдей. Эне тил жонундо ыр саптар - эне тил жонундо ыр саптар:. Асыл жанын тенебесмин алтынга, Апам сенин эбегейсиз баркын бар! Тил жоголбойт, жоголсо айланасын колу-бутсуз мунжуга тоголок бир! Бөксө тоону жайлаган,Чөп тазасын аймаган.

Next

Апакеме арналган ырлар

эне жонундо корком ырлар

Озун жебей мага берчун таттуунду, Апакебай кантип билбейм баркынды? Мейли жаш, мейли карысы Меймандос келет баарысы Ал озу элдик жакшы салт Ар кимдер улгу алуучу. Ала-Тоо асыл жер учун Ак калпак кыргыз эл учун Аянбай жанды кый дагы Актагын элдин умутун. Кубаныч кучагына бир болсок бөлөнөөрбүз. Kor kylbai koldon kelse kozu barda, Kotorup korgozolu bir mekkeni. Кулпунуп кунго чапаны, Кундуздан таккан жаканы Жузунон нуру тогулуп Апаппак болгон сакалы Аталар откон бул жерден.

Next

Кыргыздар, кыргыз жери жөнүндө ырлар

эне жонундо корком ырлар

Ата- энелер эрте жазда келген жаз жарчысы карлыгачтарды балдарына таш менен ургузбай, кайра уя салгыла дешкен, байыркы т. Кире бериште заңкаят - баатыр Курманбек, Чыга келиптир бул жактан - президент Курманбек. Сактар курчоону улам кыса берди. Тиштин түшүшү Бети кара безгелдек,Бешик чаап отурат. Келинге ак бата тиленип, чачыла чачылат.


Next