Доказова внутршня медицина Денисюк. Перспективи і заходи щодо покращення впровадження результатів доказової внутрішньої медицини у навчальний процес медичних вузів України

Доказова внутршня медицина Денисюк Rating: 7,1/10 1602 reviews

Перелік_літератури

Доказова внутршня медицина Денисюк

Головним інструментом доказової медицини та клінічної епідіміологіі стала статистика. Звичайно, немає потреби вводити в програму навчання в медичних вузах новий предмет, однак саме в інституті слід прищеплювати прагнення до критичного аналізу наукової інформації. У кінці підручника наведено тести для самоконтролю з різних розділів внутрішньої медицини. Ультразвукові критерії дають змогу для оцінки цілісності хряща і його деградації, але в більшості несучих суглобів хрящ є важкодоступним. Він повинен представити точкові та інтервальні 95% довірчий інтервал оцінки узагальненого ефекту втручання рис. Такі дослідження не дають відповіді на питання про вплив фармакотерапії на виживання хворих, якість їх життя, ризик розвитку ускладнень. Тому найважливішим механізмом, який дає змогу лікарю орієнтуватися у великій кількості публікацій медичних даних, є рейтингова система оцінки наукових досліджень.

Next

Минус добрым быть совсем совсем не просто отунбаеванын

Доказова внутршня медицина Денисюк

Однак виявлено високу ефективність целекоксибу. Гален Пергамський Концепція Галена надовго пережила автора, проіснувавши аж до відкриттів Андреаса Везалія Рис. Є тільки дві мети лікування: - зменшення смертності; - покращення якості життя. Вагусні проби проба Вальсальви, масаж каротидного синуса, викликання блювотного рефлексу. Велика увага приділяється питанню, як не потрібно лікувати пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, а також помилкам і необґрунтованим призначенням препаратів при невиконанні рекомендацій доказової медицини. Клінічну ефективність глюкозаміну сульфату доведено в численних нетривалих дослідженнях, результати яких лягли в основу метааналізів.

Next

Денисюк В.І., Денисюк О.В. Доказова внутрішня медицина [PDF]

Доказова внутршня медицина Денисюк

Загальним для всього напрямку є використання принципу доказовості на будь-якому рівні прийняття рішень - від державної програми до призначення індивідуальної терапії хворому. Синдром гострої коронарної недостатності є вторинним. Однак сьогодні було б неправильним при виборі лікування орієнтуватися тільки на почуття і ігнорувати результати праці дослідників, спеціально займалися відповідною проблемою. Представлено клінічну картину й перебіг ряду дерматозів та інфекцій, які переважно передаються статевим шляхом, а також новітні методи діагностики, лікування та профілактики їх. Визначення основних термінів доказової медицни Наприкінці 1990-х років в англомовній медицині сформувалася нова галузь знань - клінічна епідеміологія.

Next

Денисюк В.І., Денисюк О.В. Доказова внутрішня медицина [PDF]

Доказова внутршня медицина Денисюк

Є досить багато критиків цього підходу. Задишка виникає в результаті подразнення дихального центру у відповідь на гіпоксію, гіперкапнію та легеневу гіпертензію. Проте слід уникати тривалого застосування наркотичних анальгетиків Коваленко В. Нову парадигму клінічної медицини, яка відрізняється від колишньої меншим впливом суб'єктивного фактора на вибір критеріїв діагностики й терапії, що потребує від лікаря критичної оцінки поглядів різних експертів і результатів клінічних досліджень з метою оптимізації фармакотерапії. Інша причина - брак коштів, пов'язана із зростанням витрат на охорону здоров'я.

Next

Минус добрым быть совсем совсем не просто отунбаеванын

Доказова внутршня медицина Денисюк

Тенденція до більш вираженого позитивного ефекту спостерігалась при застосуванні високих доз верапамілу. Ефективність кровопускання передбачалося оцінювати по числу… похоронів в кожній групі. Найбільш прийнятним і достовірним є багатоцентрове рандомізоване дослідження з принципом подвійного сліпого контролю. Це і є мультицентровими дослідженнями. D - достатньо негативних доказів: їх вистачає, щоб рекомендувати відмовитися від використання певного методу в конкретній ситуації. Отже, знаючи механізми захворювання, можна передбачити його перебіг і обрати найефективніше лікування.

Next

Минус добрым быть совсем совсем не просто отунбаеванын

Доказова внутршня медицина Денисюк

Узагальненню результатів передує етап ретельної «фільтрації» відібраних за формальними ознаками публікацій, більшість з яких виявляються непридатними для подальшого аналізу через недостатність висвітлення проблеми та неповноту осмислення отриманих результатів або неможливість зіставлення чи порівняння очікуваних параметрів, тобто виявляються якісні розходження кінцевих результатів. Головним постулатом клінічної епідеміології є те, що кожне клінічне рішення має базуватися на достеменно доведених наукових фактах. Технологію пошуку й аналізу отриманих даних, узагальнення результатів клінічних спостережень за допомогою сучасних статистичних методів, а також використання медичної інформації, що дозволяє приймати оптимальні рішення щодо проведення фармакотерапії конкретного захворювання. Не менш важливим завданням при критичній оцінці публікації є визначення, якою мірою її результати можна поширити на конкретну клінічну ситуацію так звана зовнішня обґрунтованість, або узагальненість дослідження. При аналізі 20 опублікованих досліджень 1966—1999 рр. У своєму щоденнику він писав, як провів безсонну ніч, переживаючи за нещасних солдатів, яких він лікує таким нетрадиційним способом, і як він був вражений ранок, переконавшись, що поранені «були задоволені, немов лугові жайворонки», а ті, які напередодні отримали традиційне лікування, продовжували страждати від лихоманки і болю. Спостереження можуть тривати роками вплив куріння на розвиток раку легень.

Next

Перелік_літератури

Доказова внутршня медицина Денисюк

Потрібно використовувати той препарат, який більш ефективний, доступний і викликає менше побічних реакцій. Тому рекомендації доказової медицини потрібно застосовувати творчо, з урахуванням показань, протипоказань, індивідуальної непереносимості препаратів, однак це потрібно робити аргументовано. Приміром, Британська королівська колегія лікарів загальної практики включила до програми іспиту розділ з критичної оцінки наукової публікації. Применение статистических методов в эпидемиологическом анализе. Для стандартного представлення інформації необхідно надати структурований реферат, що включає в себе: Ш мету дослідження; Ш тип випробування; Ш характеристику клінічної бази; Ш опис хворих; Ш види лікування; Ш критерії оцінки клінічних випадків; Ш основні результати переважно у вигляді таблиць ; Ш висновки Необхідність стандартизації цього етапу випливає із загальновідомої істини «усе пізнається в порівнянні», яке краще проводити «за інших рівних умов».

Next

Рецензія на підручник «Доказова внутрішня медицина»

Доказова внутршня медицина Денисюк

С - достатніх доказів немає: дані є недостатніми для надання рекомендації, але вони можуть бути представлені з урахуванням деяких обставин. Їх проводять згідно з установленим протоколом дослідження, заздалегідь схваленим незалежними рецензійною радою і етичним комітетом. З ураженням дистальних і проксимальних міжфалангових суглобів вузлики Гебердена, Бушара. Верапаміл чи дилтіазем в оптимальних дозах. Остеоартроз: стандарты диагностики и лечения согласно результатам доказательной медицины В. Отже, доказова медицина охоплює все­світній досвід діагностики та лікування внутрішніх захворювань в економічно розвинутих країнах.

Next